ÖLANDS SKÖRDEFEST

Kamera Berlin – foton från Öland 2022

KonstutställnFotoMuseum Konst & kulturkväll fredag

Från det stora till det lilla landskapet, ibland sett ovanifrån,
året om. Havet möter ön, alvar och nära, naturens
formationer och filurer.
Skyltat från östra landsvägen/925 strax norr om N Möckleby.