ÖLANDS SKÖRDEFEST

Sunsurf Solar AB 2022

Shopping

Sunsurf Solar tillverkar och erbjuder flytande solceller. Dessa minskar vattenavdunstning, tar inte värdefull mark i anspråk och dessutom kyler vattnet panelerna, vilket gör dem mer effektiva!

Flytande solceller kan med fördel placeras på exempelvis bevattnings och lakvattendammar samt mindre vattendrag.

Vi kommer finnas i Färjestaden, vid Talluddens äventyrsgolf. Välkomna att besöka oss där.