ÖLANDS SKÖRDEFEST

Anmälan till Skördefesten 2023

Du blir synlig med ditt företag och aktivitet för besökare i vår tidning och på vår välbesökta hemsida. Tidningen ges ut i början av juli och distribueras under tre månader till hela södra Sverige.

Prislista för deltagare

Prislista för konstnärer

Prislista för annonsörer