ÖLANDS SKÖRDEFEST

Torslunda Försöksstation

Vår försöksstation Torslunda på Öland ligger 10 minuter från Ölandsbron. Med våra unika odlingsförutsättningar – torrt och milt klimat med kalkrika jordar – kan vi odla både våra vanligaste grödor och nischgrödor.