ÖLANDS SKÖRDEFEST

Läs om Årets Ölandsby Grönhögen!

Utvecklingen i Grönhögen beskrivs i boken ”Mörbylilla – släkthistorier från en öländsk by”.

Grönhögen och byn Mörbylilla ligger i Ventlinge socken. Det är Grönhögen som är Årets Ölandsby.

Utvecklingen här beskrivs i boken ”Mörbylilla – släkthistorier från en öländsk by” där också sjöfart, stenhandel och industri beskrivs förutom lantbruket.

Boken finns att köpa i Norrgårdens gårdshandel i Ventlinge, Capellagården i Vickleby, Borgholms bokhandel och Dillbergs i Kalmar. Den finns också att låna på biblioteken i Borgholm, Mörbylånga och Kalmar stadsbibliotek.

Innehållsförteckningen ser du på länken nedan och även framsidan av boken:

Innehållsförteckning