ÖLANDS SKÖRDEFEST

Galleri Ålkistan / Jürgen Ewel 2024

Konstnatt fredag Konstnär i egen ateljé Åkerbokonstnärerna

Konstutställningen direkt vid Kalmarsund.

Jürgen Ewel visar nya oljemålningar på den gamla gården Ålkistan, direkt vid Kalmar sund.

Besök den gamla gården direkt vid havet.

Skyltat mellan Alvedsjöbodar och Byrum-Sandvik.

Välkomna!