ÖLANDS SKÖRDEFEST

Ateljé Ålkistan / Jürgen Ewel 2022

Konstnatt fredag Konstnär i egen ateljé Åkerbokonstnärerna Konst & kulturkväll fredag

Mellan dröm och verklighet.
Jürgen Ewel visar nya oljemålningar på den gamla gården Ålkistan,
direkt vid Kalmarsund.
Skyltat mellan Alvedsjöbodar och Byrum-Sandvik.
Välkomna!
Säsong april-sept.