ÖLANDS SKÖRDEFEST

Sjöström Stenförädling 2023

Shopping

Sjöström Stenförädling bryter och bearbetar den öländska kalkstenen med stor hantverksskicklighet.
Vi levererar allt i ölandskalksten för inne- och utemiljöer.
Även monteringsarbeten utföres. Det är vi som sponsrar minnesstenen till Årets Ölandsby vart tredje år och i år är det dags igen!
Kunglig hovleverantör.