ÖLANDS SKÖRDEFEST

Wij Alvar i Källa 2024

Upplevelser/Underhållning

Källa belyser gravfältet på Wij Alvar och vissa delar av
domarringar och gravplatser.

Wij Alvar har använts på
olika sätt under de senaste 2000 åren.