ÖLANDS SKÖRDEFEST

Wij Allvar i Källa 2022

Upplevelser/Underhållning

Källa belyser gravfältet på Wij Allvar och vissa delar av
domarringar och gravplatser. Wij Allvar har använts på
olika sätt under de senaste 2000 åren.