ÖLANDS SKÖRDEFEST

Medlemsinformation

Bidra till att stärka och utveckla Sveriges största skördefest

Stöd Ölands Skördefest!

Som medlem bidrar du till att stärka och utveckla Sveriges största skördefest – Ölands Skördefest.
Ölands Skördefest är en öppen medlemsförening som tillsammans med sitt aktiebolag arbetar med Skördefestens genomförande och att stärka Öland, dess varumärke och näringsliv. Föreningen är ideell och leds av en av årsmötet vald styrelse. Vi i styrelsen tycker att det är viktigt med en bred förankring och många medlemmar för att bli den folkrörelse och folkfest som vi alla vill ha.
Deltagare i Skördefesten är sedan 2010 medlemmar i Skördefestens Vänner. Utöver dessa behöver föreningen enskilda medlemmar som på olika sätt stöttar Ölands Skördefest.
Ditt medlemskap är därför viktigt och ger oss möjlighet att årligen genomföra en fantastisk skördefest och dessutom aktiviteter under andra delar av året.

Som medlem är du röstberättigad på årsstämman och kan vara med och påverka utveckling och innehåll för Skördefesten. Du är en god ambassadör för Öland och Ölands Skördefest och kan hjälpa till att sprida information som gör vår ö än mer lockande.

Det viktigaste är att Ditt och andras medlemskap är en förutsättning för att vi även i framtiden kan genomföra en fantastisk folkfest som gynnar hela Öland.
Känn Dig varmt välkommen som medlem.

 

UPPROP FRÅN SÄLLSKAPET ÅRENS ÖLÄNNINGAR

Sällskapet Årens Ölänningar rekommenderar dig att stödja Ölands Skördefest genom att vara medlem.

Ett fantastiskt arbete har gjorts genom åren och det är värt en stor eloge till alla inblandade. För att ge ditt stöd till Skördefesten kan du vara medlem i föreningen Ölands Skördefest. Det är en ideell förening för utveckling och genomförande av Öland Skördefest. Med ett brett stöd från allmänheten och näringslivet säkerställer vi Skördefesten för kommande år.

Värdet av Skördefesten är väl dokumenterat och omvittnat. Aktörer i andra regioner ser med avund på vad som har skapats på Öland. Sällskapet Årens Ölänningar rekommenderar dig att stödja Ölands Skördefest genom att bli medlem.

Medlemsavgiften är 100 kr per år för enskild och 500 kr för företag/förening/organisation.
Betala till BG 5192-4348 eller via Swish 123 222 02 67, ange ditt namn och kontaktuppgifter för uppdatering av medlemsregistret.

Sällskapet Årens Ölänningar tackar på förhand för att du hörsammar vårt upprop. Övrig information om Årens Ölänningar kan du läsa här.

Sven-Göthe Lidheim
Ordförande Sällskapet Årens Ölänningar