ÖLANDS SKÖRDEFEST

Mysinge Stenhuggeri 2022

Mysinge Stenhuggeri. Produktionen är belägen i Mysinge på södra Öland som numera ingår i världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap

Produktionen är belägen i Mysinge på södra Öland.
Mysinge Stenhuggeri AB på Öland har lång tradition med skickliga hantverkare, som kan bearbeta kalkstenen med olika metoder till färdig produkt.
Kapacitet och utrustning finns för att bryta, hugga, klippa,
såga, slipa och polera stenen. Detta lämpar sig väl för att tillverka stendetaljer för utom- och inomhusbruk, såsom golv, trappor, terassbeläggning, bänkar, fasadsten och mursten. Vi sponsrar stenen till Årets Ölandsby vart tredje år.
Verksamhet året runt se hemsidan.